شناسنامه و تماس  |   آرشیو چراغ    بازگشت به صفحه ی نخست      
 
 

 

سال سوم

شماره سی و هفتم
فوریه 2008 - بهمن 1386

 

 

 

 

 

فایل PDF

فایل  word

افسانه نجم آبادی در سخنرانی روز پنجشنبه ی خود (21 ژانویه) گفت که از گروه های کانادایی و بین المللی فعال حقوق همجنسگرایان می خواهد که در ترسیم وضعیت همجنسگرایان و دوجنسگونگان ایران دقت بیشتری به خرج دهند. در بخش دیگری از این سخنان، از او نقل شده است که سرکوب فرهنگی و مقررات محدودکننده ی دولتی هیچ قدمی در از میان بردن همجنسگرایی (یا در خاتمه دادن به همجنسگرایی) در ایران برنداشته است. و،...

  آقای رئیس جمهور در ایران هم آمار همجنسگرا بالاست هم همجنس باز! کامیار مسافر

  گزارشی از بازدید هیـئت پارلمانی ایتالیا از تهران احمد رافت

 نسل جدید همجنس گرایان امیر دلبازی

 حضرت حاکم شرع آرشاویریزدانی

 افسانه ی نجم آبادی در دانشگاه Dalhousie

 مراقب زیر پایتان باشید مورچه

هیث لجر در بروکبک مانتین، تصویری متفاوت از مردان همجنسگرا

حدود (HUDÛD) فيلمنامه ای از  فدريکو آريو

 به نام انسان زندگی کنیم مانی آذری

  آرشام پارسی در کلیسای یونیترین یونیورسال اتاوا

 به خود می نگرم عبدی

 گذشته ی من شروین - ترکیه

 توی اتوبوس رهام

  ویلیام سامرست موآم آذین دروی پور

 بیماری آریا ایران آرا

  فرزان دلجو را خیلی دوست دارم! رضا نوخط

من و آی تی زندیق

تلاش برای آزادی دانشجویان دربند را گسترش دهیم! کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

چاپار

رسانه ها

- Two Novembers, Scott Long

- Belonging, Roshanak Kheshti

- Gay rights in Iran a complex battle, says Iranian

    sexual identity expert, Ashley Fitzpatrick

- Arsham Parsi's talk at Unitarian Universalist

   Fellowship of Ottawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

بازچاپ مطالب نشریه چراغ تنها با ذکر ماخذ آزاد است