شناسنامه و تماس  |   آرشیو چراغ    بازگشت به صفحه ی نخست      
 
 

 

سال سوم

شماره سی و ششم
ژانویه 2008 - دی 1386

 

 

 

 

 

فایل PDF

فایل  word

سردبیر

گر چه نیاز حیاتی دگرباشان به تغییر قانون و تحول فرهنگ، دولت و مردم را زیر ذره بین ما نگه داشته اما در هیچکدام از وبلاگ های دگرباش در رابطه با خطری که ایران اتمی "ممکن بود؟" در دامن بشر و صلح بیندازد اظهار نظری نشد و گر چه برای جنبش دگرباشان جنسی ایرانی مثل دیگر کانون های معترض به دولت و منتقد فرهنگ...

 

زنان همجنسگرا و تغییر برای برابری واراند

 

 من "مریم" ام، نمی خواهم یک "مرد" بشوم! عزت گوشه گیر

 

خدایگونی انسان آیدین مختاری

 

  یکی مثل شما، فقط همین! گفتگو با بهبد پرشان

 

جنایت بر اساس نفرت برگردان از مهران فخری

 

 خشونت با پناهندگان دگرباش جنسی  در ترکیه

 

مراقب زیر پایتان باشید! مورچه

 

کریسمس رضا (پسر)

 

نامه ی کامبیز

 

یک سئوال روزبهان

 

چاپار

 

رسانه ها

 

Passing and Cross-dressing in Iranian Cinema

Dr. Roshanak Kheshti

Fighting against Homophobia is Every Human Rights Activist's Business

Sasan Ghahreman

Translated by Ava

 

 

 

 

 

 

   

بازچاپ مطالب نشریه چراغ تنها با ذکر ماخذ آزاد است