شناسنامه و تماس  |   آرشیو چراغ    بازگشت به صفحه ی نخست      
 
 

 

سال سوم

شماره سی و پنحم
دسامبر 2007 - آذر 1386

 

 

 

 

 

فایل PDF

فایل  word

سخن سردبیر

 تا آنجا که به وجدان همگانی و عدالت اجتماعی و قانون، و به انسانیت، مربوط می شود، شما می توانید بروید به جهنم. اما اگر کشان کشان و دست بسته و با لگد یا با کلک، یا با حکم مراجع مربوط، و بدون جلب رضایت شما، شما را بگیرند بیندازند توی جهنم، آنوقت وظیفه ی همه ی دیگران است که به این تجاوز آشکار اعتراض کنند...

ادبیات

آخرین باز مانده از نسل ِ ... هم سِرشت

با این سه شعر از باربد شب و ...

با این سه شعر از باربد شب، داستانک های مهدی همزاد، نیایش حمید پرنیان، کلمات شروین (کلمات شروین به هر لباس بخواهند در می آیند)، شعری از soulmate، با پارسا- پندار تلخ، کوووووتاه، و think love بخش ادبیات، به همراه بخش اندیشه، به سایت ضیافت، دومین نشریه ی سازمان دگرباشان جنسی ایرانی منتقل می شود. ضیافت، در فاصله ی سه ماه آینده انتشار می یابد. 

نشریه ی دلکده

 

رویدادها

ایدز در ایران

  نامه ی کمیسیون حقوق بشر دگرباشان جنسی به قوه ی قضائیه

بهزيستي از دوجنسيتي‌ها حمايت مي‌كند

ایران باید حمایت از بیماران اچ ای وی/ایدز را تضمین کند

هنوز تعرفه‌ درماني خاصي براي دوجنسيتي‌ها تعريف نشده‌است

  نامه ی پرهام

چاپار

 پناهنده ها

رسانه ها

اندیشه

مضمون و فلسفه ی حقوق بشر (3) برگردان امیر غلامی

درآمدی بر: هنجارستیزسازی جامعه شناسی، بررسی جامعه شناختی نظریه ی هنجارستیزی برگردان حمید پرنیان

گفتگو با مهدی عقیلی  آرشام پارسی

وقتی از انسان سخن می گوییم... گفتگو با هژیر پلاسچی آرشام پارسی

 

 

 جامعه

هوموفوبیسم و ازدواجهای مصلحتی واراند

  بازکشف فلسفی رابطۀ جنسی و همجنسگرایانه آیدین مختاری

سئوالاتی در زمینه گرایش جنسی و همجنسگرایی کامیار مسافر

نقدی بر چراغ احسان

از جنس من  آذین دروی پور

مراقب زیر پایتان باشید! مورچه

 نامه ی شروین از ترکیه به رئیس جمهور

پاسخ ... از محبوبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

بازچاپ مطالب نشریه چراغ تنها با ذکر ماخذ آزاد است