سال سوم
شماره سی ام
جولای 2007 - تیر 1386

 

 

 صاحب امتیاز:

سازمان دگرباشان جنسی ایرانی

 مدیر مسئول:

 آرشام پارسی

 سردبیر:

ساقی قهرمان

گروه نویسندگان:

حمید توماج

مهراندیش

 طرح جلد:

 امیر حسین

 آدرس اشتراک: 

                 member@irqo.net

   تماس   |   آرشیو چراغ

بازچاپ مطالب نشریه چراغ تنها با ذکر ماخذ آزاد است

 

 

 

 

 

 

فایل پی دی اف

 

 

 

 

            فایل  word

 

 

 

 

 

کمپین

یک میلیون امضا